ఎందున్నావో.. ఓ . చెలీ..

October 20, 2007
ఎందున్నావో …… ఓ …….. చెలీ….. అందుకో ….. నా…. కౌగిలి … ఎందున్నావో ఓ చెలీ .. అందుకో నా కౌగిలి ఎందున్నావో ఓ చెలీ .. అందుకో నా కౌగిలి ఎందున్నావో...Read More

చల్లని వెన్నెలలో ….

October 20, 2007
చల్లని వెన్నెలలో …. చల్లని వెన్నెలలో… ఓ…. ఓ… ఓ.. చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములో. … చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములో అందమే నాలో...Read More

ఈ మూగ చూపేలా బావా

October 20, 2007
ఈ మూగ చూపేలా బావా మాటాడగానే రావా ఓ.. హో.. మాటాడవదే బొమ్మా నీ దరి నే చేరి మాటాడనా ఈ మూగ చూపేలా బావా మాటాడగానే రావా ఓ.. హో.. మాటాడదే బొమ్మా రె...Read More

ఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో

October 20, 2007
ఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో హృదయాలరుదౌ లోకంలో ఎవరికి వారౌ స్వార్ధంలో హృదయాలరుదౌ లోకంలో నాకై వచ్చిన నెచ్చెలివి అమృతం తెచ్చిన జాబిలివే .. నాకమృతం త...Read More

జగమే మారినది మధురముగా

October 20, 2007
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ కలలు కోరికలు తీరినవి మనసారా జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ మనసాడెనే మయూరమై పావురములు పా...Read More

ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం

October 19, 2007
ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురౌతుంటే ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురౌతుంటే ఇన్ని నాళ్ళు దాచిన హృదయం ఎగసి ఎగసి పోతుంటే ఇంకా తెలవారదేమి ఈ చీక...Read More

జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా

October 19, 2007
జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా భయమ్ము లేదురా జంకుగొంకు లేక ముందు సాగిపొమ్మురా .. సాగిపొమ్మురా ఏనాటికైన స్వార్ధము నశించి తీరును ఏనాటికైన స్వార్ధము నశించ...Read More

చల్లని సామివి నీవైతే

October 19, 2007
చల్లని సామివి నీవైతే అల్లన ఆగుము జాబిల్లి ఎదలో కరుణే నీకుంటే ఉదయం కానీకోయీ చల్లని సామివి నీవైతే అల్లన ఆగుము జాబిల్లి ఎదలో కరుణే నీకుంటే ఉదయం...Read More

దేశమ్ము మారిందోయ్ ..

October 19, 2007
దేశమ్ము మారిందోయ్ .. కాలమ్ము మారిందోయ్ దేశమ్ము మారిందోయ్ .. కాలమ్ము మారిందోయ్ కష్టాలు తీరేనోయ్ .. సుఖాలు నీవేనోయ్ కష్టాలు తీరేనోయ్ .. సుఖాలు...Read More

కనులకు దోచి చేతికందని

October 19, 2007
కనులకు దోచి చేతికందని ఎండమావులున్నయ్ సోయగముండి సుఖము నోచని బ్రతుకులున్నవి కొన్ని కనులకు దోచి చేతికందని ఎండమావులున్నయ్ సోయగముండి సుఖము నోచని ...Read More

ఎవరికోసం ఈ మందహాసం ..

October 19, 2007
ఎవరికోసం ఈ మందహాసం .. ఒక పరి వివరించవే సొగసరీ … ఒక పరి వివరించవే చెలిమికోసం చెలి మందహాసం .. ఏమని వివరింతును గడుసరీ … ఏమని వివరింతును ఆ..ఆ… ఆ...Read More

వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో ..

October 19, 2007
వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో .. వేడిమిలోనే చల్లనేలనో ఈ మాయ ఏమో జాబిలీ … ఈ మాయ ఏమో జాబిలి వెన్నెలలోనే విరహమేలనో .. విరహములోనే హాయి ఏలనో ఈ మాయ ఏమో జా...Read More

వలపువలే తీయగా వచ్చినావు నిండుగా

October 19, 2007
వలపువలే తీయగా వచ్చినావు నిండుగా వలపువలే తీయగా వచ్చినావు నిండుగా మెరపువలే తళుకుమని మెరసిపోయేటందుకా వలపువలే తీయగా వచ్చినావు నిండుగా తడబడు నడకల...Read More

ఈ కోవెల నీకై వెలిసింది…

October 19, 2007
ఈ కోవెల నీకై వెలిసింది… ఈ వాకిలి నీకై తెరిచింది రా దేవి తరలి రా … నా దేవి తరలిరా …. ఈ కోవెల నీకై వెలిసింది… ఈ వాకిలి నీకై తెరిచింది రా స్వామ...Read More

తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో

October 19, 2007
తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం మరల మర...Read More

తూలీ సోలెను తూరుపు గాలి

October 19, 2007
తూలీ సోలెను తూరుపు గాలి – గాలివాటులో సాగెను నావ తూలీ సోలెను తూరుపు గాలి – గాలివాటులో సాగెను నావ నావను నడిపే మాలిని నేనే – నావను నడిపే మాలిని...Read More

చందురునిమించు అందమొలికించు

October 19, 2007
చందురునిమించు అందమొలికించు ముద్దుపాపాయివే నిను కన్నవారింట కష్టములనీడ కరగిపోయేనులే కరుణతో జూచి కనకదుర్గమ్మ కామితములిచ్చులే లోకములనేలు వెంకటేశ...Read More

నన్ను ఎవరో తాకిరి ..

October 19, 2007
నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు ...Read More

రాననుకున్నావేమో ..

October 19, 2007
రాననుకున్నావేమో .. ఇక రాననుకున్నావేమో ఆడినమాటకు నిలిచేవాడను కాననుకున్నావేమో .. ఏమో ఏమనుకున్నారేమో … తమరేమనుకున్నారేమో మీ చేతులలో కీలుబొమ్మలం...Read More

ఒకసారి కలలోకి రావయ్యా

October 19, 2007
గొల్ల గోపన్న …. ఒకసారి కలలోకి రావయ్యా ఒకసారి కలలోకి రావయ్యా నా ఉవ్విళ్ళు కవ్వించి పోవయ్యా ఓ గొల్ల గోపయ్యా … ఒకసారి రాగానే ఏమౌనులే .. నీ హృదయ...Read More

విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో

October 19, 2007
విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో …. విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో విరిస...Read More

చందమామ రమ్మంది చూడు

October 19, 2007
చందమామ రమ్మంది చూడు చల్లగాలి రమ్మంది నేడు ఆ పైన ఇంక ఆ పైన నువ్వు నా కళ్ళలో తొంగి చూడు చందమామ బాగుంది నేడు చల్లగాలి బాగుంది నేడు ఏముంది ఇంక ఏ...Read More

చూచి వలచి చెంతకు పిలచి

October 19, 2007
చూచి వలచి చెంతకు పిలచి నీ సొగసులు లాలన చేసి నీ సొంపుల ఏలికనైతి చూచి వలచి చెంతకు పిలచి సొగసులు లాలన చేసి నీ సొంపుల ఏలికనైతి చూచి వలచి చెంతకు ...Read More

విన్నానులే ప్రియా .. కనుగొన్నానులే ప్రియా

October 19, 2007
విన్నానులే ప్రియా .. కనుగొన్నానులే ప్రియా విన్నానులే ప్రియా .. కనుగొన్నానులే ప్రియా మిసిమి వయసు గుసగుసలన్నీ కొసరి విన్నానులే … విన్నానులే ప్...Read More

సాగేను జీవిత నావ ..

October 19, 2007
సాగేను జీవిత నావ .. తెరచాప లేక ఈ త్రోవ దరిజేర్చు దైవము నీవే .. నా ఆశ దీర్చ రావే .. సాగేను జీవిత నావ మనసంత నీకు మందిరముగా మమతలే పూమాలగా మనసంత...Read More

నీ లేత గులాబి …..

October 19, 2007
నీ లేత గులాబి ….. పెదవులతో ….. కమ్మని మధువును తాకాలి లేత గులాబి పెదవులతో కమ్మని మధువును తాకాలి విందులు చేసే నీ అందాలు నా మదిలోనే చిందాలి లేత...Read More

పూవులు పూయును పదివేలు…

October 19, 2007
పూవులు పూయును పదివేలు…భగవానుని మెడలో ఎది వ్రాలు పూవులు పూయును పదివేలు…భగవానుని మెడలో ఎది వ్రాలు ప్రాణములున్నవి అందరికీ … ప్రణయము తెలిసే దెంద...Read More

పూవువలే విరబూయవలే …

October 19, 2007
పూవువలే విరబూయవలే … పూవువలే విరబూయవలే నీ నవ్వువలే వెలుగీయవలే తావివలే మురిపించవలే .. తావివలే మురిపించవలే మనమెవ్వరమో మరిపించవలే….. మమతల నెలవై ...Read More

పగడాల జాబిలి చూడు

October 19, 2007
పగడాల జాబిలి చూడు గగనాల దాగెను నేడు వేయి అందాల నా రాజు అందిన ఈ రోజు ఎందుకులే నెలరేడు పగడాల జాబిలి చూడు గగనాల దాగెను నేడు కోటి అందాల నా రాణి ...Read More

ఎవరన్నారివి కన్నులని ..

October 19, 2007
ఎవరన్నారివి కన్నులని .. ఎవరన్నారివి కన్నులని అరెరే మధువొలికే గిన్నెలవి ఎవరన్నారివి బుగ్గలని .. ఎవరన్నారివి బుగ్గలని హోయ్. ఎఱ్ఱని రోజా మొగ్గల...Read More

భారత మాతకు జేజేలు

October 19, 2007
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు ఆసేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు ఆసేతు హిమాచల సస్యశ్యా...Read More

ఏ తోడు లేదు … ఏ తోడు లేదు

October 19, 2007
ఏ తోడు లేదు … ఏ తోడు లేదు నాకెవ్వరు లేరు ఈ ఇలలోని అందాలు నే చూడలేను చల్లగాలి ఆగిపోవే … పిల్లగాలీ…. తోడురావే.. ఏ తోడు లేదు నాకెవ్వరు లేరు ఈ ఇ...Read More

గున్నమామిడి కొమ్మమీద

October 19, 2007
గున్నమామిడి కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి ఒక గూటిలోన రామచిలకుంది ఒక గూటిలోన కోయిలుంది గున్నమామిడి కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి చిలకేమో పచ్చనిది...Read More

అంతగా నను చూడకు …

October 19, 2007
అంతగా నను చూడకు … ష్… మాటాడకు అంతగా నను చూడకు .. వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు హోయ్ అంతగా నను చూడకు చలిచలి గాలులు వీచెను సన్నని మంటలు లేచెను.. చ...Read More

ఆనాటి మధుర వసంతం

October 19, 2007
ఆనాటి మధుర వసంతం ఈనాడు విధురహేమంతం ఆనాటి తీయని సుఖం ఈనాడు కాలకూట విషం .. కాలకూట విషం కాలమే విధి రూపము మానవాళికి దీపము శోకమైనా .. సౌఖ్యమైనా …...Read More

అడిగానని అనుకోవద్దు చెప్పకుండ దాటెయొద్దు

October 19, 2007
అడిగానని అనుకోవద్దు చెప్పకుండ దాటెయొద్దు ఏమిటీ రహస్యం స్వామీ .. ఏమిటీ విచిత్రం అడిగానని అనుకోవద్దు చెప్పకుండ దాటెయొద్దు ఏమిటీ రహస్యం స్వామీ ...Read More

ఊయల లూగినదోయి మనసే …

October 19, 2007
ఊయల లూగినదోయి మనసే … తీయని ఊహల తీవెలపైన … ఊయల లూగినదోయి మనసే … తీయని ఊహల తీవెలపైన ఊయల లూగినదోయీ వెన్నెల పూవులు విరిసే వేళ సన్నని గాలులు సాగే...Read More

వెన్నెలకేలా నాపై కోపం

October 19, 2007
వెన్నెలకేలా నాపై కోపం సెగలై ఎగసినదీ ఈ పూవునకేలా నాపై కోపం ముల్లై గుచ్చినది కన్నులకేలా నాపై కోపం కణకణలాడినవి నీ చూపులకేనా నాపై కోపం తూపులు దూ...Read More

ఓ నిండు చందమామ …

October 19, 2007
ఓ నిండు చందమామ … నిగనిగల భామ ఒంటరిగ సాగలేవు కలసి మెలసి పోదామా ఓ… ఓ.,…. ఓ,.. నిండు చందమామ నిదురరాని తీయని రేయి నిను పిలిచెను వలపుల హాయి మధుర...Read More

నగుమోము చూపించవా గోపాలా

October 19, 2007
నగుమోము చూపించవా గోపాలా నగుమోము చూపించవా గోపాలా మగువల మనసుల నుడికింతువేలా నగుమోము చూపించవా గోపాలా ….. ఎదుట … ఎదుట వెన్నెల పంట ఎదలో తీయని మంట...Read More

సుందరాంగా అందుకోరా

October 19, 2007
సుందరాంగా అందుకోరా సౌందర్య మాధుర్య మందారము అందలేని పొందలేని ఆనందలోకాలు చూపింతురా ఆనందలోకాలు చూపింతురా సుందరాంగా అందుకోరా సౌందర్య మాధుర్య మంద...Read More

నీ పేరు తలచినా చాలు

October 19, 2007
కృష్ణా ……………. నీ పేరు తలచినా చాలు … నీ పేరు తలచినా చాలు మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు నీ పేరు తలచినా చాలు మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాల...Read More

అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వేస్తాను

October 19, 2007
అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వేస్తాను జగమే తధాస్తు అంటుంది నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వే...Read More

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖీ

October 19, 2007
ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖీ గిరి మల్లికలు తప్ప గరికపూవులు తప్ప ఏ కానుకలను అందించగలనో చెలీ గుండెలోతుల దాచుకున్న వలపులు తప్ప జగతిపై నడయాడు చంచలా ...Read More

మనసా తుళ్ళి పడకే

October 16, 2007
మనసా తుళ్ళి పడకే అతిగా ఆశ పడకే అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా ఏమంత అందాలు కలవనీ వస్తాడు నిన...Read More

ఎదలో గానం

October 14, 2007
ఎదలో గానం పెదవే మౌనం సెలవన్నాయి కలలు సెలయేరైన కనులలో మెరిసేనిలా శ్రీ రంగ కావేరి సారంగ వర్ణాలలో అలజడిలో కట్టు కధలా ఈ మమతే కలవరింతా కాలమొకటే క...Read More

అ అంటే అమలాపురం

October 14, 2007
హేయ్ అ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే ఆహపురం ఇ అంటే ఇచ్చాపురం ఈల కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్ర జనం హేయ్ అ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే ఆహపురం ఇ అంటే ఇచ్చాపురం ఈల కొట్...Read More

feel my love

October 14, 2007
feel my love feel my love నా ప్రేమను కోపం గానోనా ప్రేమను ద్వేషం గానో నా ప్రేమను సాపం గానో చెలియా feel my love నా ప్రేమను భారం గానో నా ప్రేమ...Read More

ఏదో ప్రియరాగం వింటున్నా

October 14, 2007
ఏదో ప్రియరాగం వింటున్నా చిరునవుల్లో ప్రేమా ఆ సందడి నీదేనా ఏదో నవ నాట్యం చూస్తున్నా సిరిమువ్వల్లో ప్రేమా ఆ సవ్వడి నీదేనా ఇట్టాగె కలకాలం చూడాల...Read More

విధాత తలపున ప్రభవించినది

October 13, 2007
విధాత తలపున ప్రభవించినది అనాది జీవనవేదం ఓం! ప్రాణ నాడులకు స్పందననొసగిన ఆది ప్రణవనాదం ఓం! కనుల కొలనులో ప్రతిబింబించిన విశ్వరూపవిన్యాసం ఎద కను...Read More

వేషము మార్చెను...

October 13, 2007
వేషము మార్చెను... హోయ్! భాషను మార్చెను... హోయ్! మోసము నేర్చెను....అసలు తానే మారెను... అయినా మనిషి మారలేదు, ఆతని మమత తీరలేదు! మనిషి మారలేదు, ...Read More

సుందరాంగులను చూచిన వేళల

October 13, 2007
సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేల? కొందరు పిచ్చను పడనేల? సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేల? కొందరు పిచ్చను పడనేల? అందము,...Read More
Powered by Blogger.