అల్లరి చూపుల అందాల బాలా

March 24, 2010
అల్లరి చూపుల అందాల బాలా నవ్వులు చిలికి కవ్వించువేళ నీ ఆశలకే నే జాలిపడనా నీ మాటలకే నే నవ్వుకోనా నాలో మెరిసే నా రాణి రూపం నీలోనే చూసి ...Read More

చింత చెట్టు చిగురు చూడు

March 24, 2010
చింత చెట్టు చిగురు చూడు చిన్నదాని పొగరు చూడు చింత చిగురు పుల్లగున్నాదోయ్ నా సామిరంగా చిన్నదేమో తియ్యగున్నాదోయ్ చింత చెట్టు చిగురు చూడు, చిన్...Read More

శేషశైలావాస శ్రీ వెంకటేశ

March 14, 2010
శేషశైలావాస శ్రీ వెంకటేశ శయనించు మా అయ్యా శ్రీ చిద్విలాసా శేషశైలావాస శ్రీ వెంకటేశ శ్రీదేవి వంకకు చిలిపిగా చూడకు అలమేలు మంగకు అలుకరానియ్యకు శ్...Read More
Powered by Blogger.