వేగం వేగం వేగం

October 29, 2011
let me say hey o life is journey lets go వేగం వేగం వేగం ఈ వాయు వేగమే వేగం వేగం వేగం మాలో ఉందే వేగం వేగం వేగం మెరుపుల ప్రవాహమే మేమే అంతులతో ల...Read More

నేను తానని అనుకుంటారా

October 29, 2011
ఓహోహో హోహోహో హోహో ఓహోహో హోహోహో హోహో నేను తానని అనుకుంటారా నేనే తానని అనుకోనా ఇద్దరిగా కనిపించడమే మా తప్పంటారా ఆడ మగ అని తేడా ఉందని అభిమానాని...Read More

అలోచన వస్తేనే అమ్మో అనిపిస్తోందే

October 29, 2011
అలోచన వస్తేనే అమ్మో అనిపిస్తోందే నువ్వంటూ నాకు కనపడకుంటే ఏమయ్యేదో నిన్నటి దాకా నేనే నువ్వు నా పక్కన లేందే ఉన్నానంటే నమ్మాలో లేదో ఏనాడు ఇలా ఈ...Read More

ఏ మొగుడు మొగుడు ఎట్టాంటి మొగుడో నాకొచ్చేమొగుడు

October 27, 2011
నాదేరు రానన నా హా హా రే రే హే నా దే రు నా రే మావయ్యో మా యోయో రే రే ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు మొగుడు మొగుడు మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగు...Read More
Powered by Blogger.